Норми AFNOR R 17-108 для роликових контейнерів Частина 2

4. Функціональні розміри

Функціональні розміри приведені нижче визначені відповідно до розмірів транспортних засобів вказані в нормах NF R 17-107.

4.1 Загальні положення

Для забезпечення безпеки, підтримуючи взаємозамінність, два класи контейнерів були вибрані в залежності від дозволеної загальної максимальної маси чи мінімальної дозволеної маси шляхового автопоїзда ТЗ (див. Зміст норми AFNOR R 17-108 ).

Функціональні розміри контейнерів

Частина 1

Частина 2

a) l1 відстань між центром осі – зачепа і передньою частиною контейнера виміряна повздовжньою середньою віссю контейнера;

l2 висот а крюка по відношенню до нижнього рівня лижі;

l3 виступ повинен компенсуватися збільшенням довжини на задній частині контейнера, еквівалентний тому самому об’єму;

l4 вільний поперечний простір необхідний для проходження крюка – зачепа;

l5 вільна внутрішня висота;

l6 висота коліс на вибір;

Ø d1 діаметр крюка;

Ø d2 діаметр колес на вибір;

α нахил крюка ;

β вигин крюка.

4.2 Контейнери

Розміри контейнерів дані в таблиці 1 і на малюнках 1, 2 і 3 для контейнерів класу 1, також в таблицях Частина 1 та 2 і на малюнках для контейнерів класу 1, 4, 5 та 6 для контейнерів класу 2. Центр гравітації контейнера повинен знаходитися на вертикальній осі XX’.

Розміри в міліметрах

Список умовних позначень

1 Товщина задньої стінки

Малюнок 1 – вид спереду в розрізі

Розміри в міліметрах

Позначення:

1. Ідентифікаційна табличка

2. Опція радіус 100 мм

3. Колеса

Малюнок 2 — Вигляд передньої частини зовні

Розміри в міліметрах

Розміри приведені в міліметрах

Список умовних позначень

1. Об’єм еквівалентний переднім виступам

Малюнок 3 — ніша

Розміри в міліметрах

Список умовних позначень

1. Товщина задньої стінки

Малюнок 4 — Вигляд передньої частини в розрізі

Розміри в міліметрах

Список умовних позначень:

1. Номерний знак

2. Опція : радіус 100 мм

3. Опція : колеса

4. Якщо зовнішнє посилення : зона без посилення необхідна в боковому гідравлічному закритті зовнішнього типу

5. Якщо посилення зовнішнє: залишити місце (паз) для бічного переднього гідравлічного закриття зовнішнього типу, це місце може бути порушеним механізмами кріплення, пристрою який транспортується.

Малюнок 5 — Вигляд спереду зовнішній

Розміри в міліметрах

Список умовних позначень

1. Об’єм еквівалентний переднім виступам

Малюнок 6 — Ніша

4.3 Вісь – зачіп

Розміри осі зачепа визначені на малюнку 7 і його розміщення на малюнках 1 і 4. Він повинен бути зафіксованим відповідно критеріям опору визначених в п. 5.1.

Малюнок 7 —вісь – зачіп

4.4. Залишити вільний простір для проходження крюка – зачепа.

Залишити вільний мінімальний простір для проходження крюка даний на мал. 8 для контейнерів класу 1 і на мал. 9 для контейнерів класу 2. Цей простір повинен бути над крюком по всій висоті на по довжині 400 мм. Якщо реальні габаритні об’єми необхідні для проходження крюка – зачепа перевищують розміри визначені в цьому параграфі, має бути домовленість з виробником обладнання.

Розміри в міліметрах

Мал. 8— Залишити вільний простір для проходження крюка – зачепа контейнерів класу 1

Мал. 9 — Залишити вільний простір для проходження крюка – зачепа контейнерів класу 2

4.5 Керування

Керування здійснюється назовні лонжеронів лиж. Простір залишений для цього управління визначено по всій довжині контейнера крім заднього краю, де можуть бути розміщені траверса, колеса і т.д. і на місці блокуючих елементів контейнера. Розміри тунелю керування дані на мал. 10.

Розміри в міліметрах

Список умовних позначень:

1 Вільний простір

a) цей розмір залежить від типу профілю, який використовується для лонжеронів лиж; максимальна ширина кожного профілю дорівнює 90 мм.

Малюнок 10 — Тунель керування

4.6 Блокуючі елементи контейнера

Контейнери повинні бути оснащені блокуючи ми елементами.

Розміри блокуючих елементів контейнера для контейнерів класу 2 визначені на мал. 11.

Розміщення блокуючих елементи контейнера дано на мал. 3 і 12 для контейнерів

класу 1 і на мал. 6 і 13 для контейнерів класу 2. Вони повинні бути зафіксованими на траверсі, яка прилягає до лижі відповідно до критеріїв опору визначених в п. 5.2.

Розміри в міліметрах

Список умовних позначень:

1. Кут 2 %

2. План з’єднувальних швів

3. Маркування: цифри і букви 10 мм висотою

4. Сторона лита рівна, чиста без напливів

Радіус по контуру : 4 мм.

Розміри без допусків :

— від 0 40 40 : ± 1 ;

— більше 40 : ± 2.

План позначень : XX'.

Вісь позначень : YY\

a) Обов’язково дотримуватися розмірів

Мал. 11 — Блокуючі елементи контейнера для контейнерів класу 2

Список умовних позначень

1. Нижній рівень лижі

Мал. 12 — Навантаження і розміщення блокуючи елементів контейнера для контейнерів класу 1

Розміри в міліметрах

Умовні позначення

1. Нижній рівень лижі

Мал. 13 — Зусилля і розміщення блокуючих елементів контейнера для контейнерів класу 2

4.7 Закривання

Закривання здійснюється блокуючими елементами контейнера і/або зовнішнім закриттям на полях лижі (див. мал. 1, 2, 4 і 5). У цьому випадку, якщо на лижі є посилення, вільний простір, такий як зображено на мал. 5, повинен бути передбачений на лижі.

4.8 Опційні колеса

Розміри коліс, які фіксуються позаду контейнера і які служать для його переміщення визначені на мал. 14. Розміщення цих опційних коліс уточнено на мал. 2, 5 і 14.

Розміри в міліметрах

Мал. 14 — Розміри і розміщення опційних коліс

4.9 Довжина контейнерів

Довжина контейнерів вказані в таблиці 2 і на мал. 1 для контейнерів класу 1 і в табл. 3 і на мал. 4 для контейнерів класу 2. Ця довжина визначена для контейнерів у формі паралелепіпеда, які мають рівномірно розподілене навантаження виходячи з наступної формули:

l7 = l8 /2+l1+l9

де :

l 1 – є відстань між центром осі – зачепа і передньою частиною контейнера, яка

виміряна по повздовжній серединній осі контейнера (див. розміри табл. 1)

l 7 – є довжина закриття між віссю – зачепом і упором контейнера;

l 8 – корисна довжина контейнера;

l 9 – відстань між центром гравітації і упором контейнера.

В інших випадках, функціональні розміри і довжини повинні бути визначені по

відношенню до центру гравітації.

Табл. 2 — Довжина контейнера класу 1

Розміри в міліметрах

Табл. 3 — Довжина контейнерів класу 2

a) ці довжини контейнерів не мають гнізда призначеного для переднього бокового гідравлічного закривання зовнішнього типу.

5. Критерії опору

5.1. Вісь захвату

Кожна вісь захвату і її фіксація повинна витримувати, без постійної деформації,

зусилля, направлені на середину осі захвату.

— горизонтальне зусилля приведено в табл. 4;

— вертикальне зусилля дорівнює 0,7 PB 3).

Табл. 4 — Горизонтальне зусилля, яке повинна витримувати вісь захвату і її фіксація.

5.2 Краї контейнера

5.2.1 Горизонтальне зусилля, яке витримують блокуючі елементи контейнера.

Два блокуючі елементи контейнера повинні витримувати, без постійної деформації, горизонтальне зусилля F H , яке дорівнює 1 PB, з мінімумом 2 200 daN для контейнерів класу 1 і 10 000 daN для контейнерів класу 2.

5.2.2 Вертикальне зусилля Fv, яке витримують блокуючі елементи контейнера.

Два блокуючі елементи повинні витримувати, без постійної деформації, вертикальне зусилля Fv, яке дорівнює 1,2 PB.

5.2.3 Точки прикладання горизонтального зусилля F H і вертикального зусилля Fv

Точки прикладання горизонтального зусилля F H і вертикального зусилля F v приведені на мал. 12 для контейнерів класу 1 і на мал. 13 для контейнерів класу 2.

6. Відкривання задніх дверей контейнера

Управління системою відкривання задніх дверей повинна бути такою, при якій

оператор був би поза зоною вивантаження. При її відсутності, двері повинні бути

оснащені системою, яка не допускає несвоєчасне відкривання дверей при відкриванні.

3) PB дорівнює порожній контейнер плюс максимально допустиме його навантаження виражене в дека ньютонах.

7. Маркування

7.1. Блокуючі елементи контейнера

Блокуючі елементи контейнера повинні мати наступне маркування для контейнерів класу 2 :

NFR 17-108

Це маркування повинно відповідати тому, яке зазначено в на мал. 11.

7.2 Контейнер

Ідентифікаційна пластина, така як зазначена на мал. 15 повинна бути розміщена на лівому боці лижі.

Розміри в міліметрах

Мал. 15 — Ідентифікаційна пластина контейнера